+ 359882212442 office@tcarch.bg

За нас

Цикалов и архитекти

арх. Георги Цикалов

Основател на "Цикалов и архитекти" ЕООД през 2012 г.

Носител на:
- "Сграда на годината" 2010г.
- "Сграда на годината" 2011г.
- "Златен Визар" 2018г.
- Годишни награди за строителство М2 - кат. "Хотелски сгради" - проектант 2022г.

Виж повече

арх. Йоанна Радиянова

Архитект в „Цикалов и архитекти” ЕООД и член на „Камара на архитектите в България”. Магистър Архитект завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия”, София В периода 2006г. - 2012 г. работи като архитект във водещо архитектурно бюро, като за периода е участвала в проектирането на следните обекти:

Виж повече

арх. Боряна Трендафилова

Архитект в "Цикалов и архитекти" ЕООД и член на "Камара на архитектите в България". Магистър Архитект завършила "Университет по архитектура, строителство и геодезия", София и Специалист по мениджмънт завършила "Иконимически университет" - Варна. В периода 2006г.- 2012г. работи във водещо архитектурно бюро, като в периода е участвала в проектирането на следните обекти:

Виж повече

арх. инж. Георги Славов

проектант в "Цикалов и Архитекти" ЕООД от 2018г.
член на "Камара на архитектите в България"
член на "Камара на инженерите в инвестиционното проектиране"
Магистър "Архитект" - УАСГ - гр. София
Магистър "Инженер по Защита на населението (Пожарна и аварийна безопасност)" - ВСУ "Любен Каравелов" - Първенец на випуск 2022г.

Виж повече

Референции

Награди

Златен VIZAR на
Европейските награди за българска архитектура VIZAR 2018
Награда за най-голям реализиран хотелски комплекс
„Kings’ Valley Medical & Spa Hotel“ в Казанлък
категорията „Хотелските сгради“
Годишните Награди за Строителство M2 за 2022г.