За нас

Цикалов и архитекти

арх. Георги Цикалов

Магистър Архитект завършил "Университет по архитектура, строителство и геодезия", София. Член на "Камара на архитектите в България". Основател на "Цикалов и архитекти" ЕООД през 2012 г. Отличен като главен проектант със следните награди:

Виж повече

арх. Йоанна Радиянова

Архитект в „Цикалов и архитекти” ЕООД и член на „Камара на архитектите в България”. Магистър Архитект завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия”, София В периода 2006г. - 2012 г. работи като архитект във водещо архитектурно бюро, като за периода е участвала в проектирането на следните обекти:

Виж повече

арх. Боряна Трендафилова

Архитект в "Цикалов и архитекти" ЕООД и член на "Камара на архитектите в България". Магистър Архитект завършила "Университет по архитектура, строителство и геодезия", София и Специалист по мениджмънт завършила "Иконимически университет" - Варна. В периода 2006г.- 2012г. работи във водещо архитектурно бюро, като в периода е участвала в проектирането на следните обекти:

Виж повече

арх. инж. Георги Славов

арх. инж. Георги Славов проектант в "Цикалов и Архитекти" ЕООД от 2018г. член на "Камара на архитектите в България" член на "Камара на инженерите в инвестиционното проектиране" Магистър "Архитект" - УАСГ - гр. София Магистър "Инженер по Защита на населението (Пожарна и аварийна безопасност)" - ВСУ "Любен Каравелов" - Първенец на випуск 2022г.

Виж повече

Референции

Награди