арх. инж. Георги Славов

Цикалов и архитекти

Балнео и СПА Хотел – КИНГС ВАЛЕЙ

гр. Казанлък

Многофамилна жилищна сграда с ПГ – кв. 87 м. „Дружба 1“

гр. София

Многофамилна жилищна сграда с ПГ – кв. 20 м. „Люлин-разширение-Запад“

гр. София

Многофамилни жилищни сгради с ПГ – кв. 12г м. „Суха река -Запад“

гр. София

Спортен комплекс на БФС

гр. Казанлък

Реконструкция на сграда – ул. „Георг Вашингтон“ – кв. 148, зона Б-2

гр. София

Преустройство на административна сграда на „Информационно обслужване“ АД – Дианабад

гр. София