+ 359882212442 office@tcarch.bg

арх. инж. Георги Славов

Цикалов и архитекти

проектант в „Цикалов и Архитекти“ ЕООД от 2018г. 
член на „Камара на архитектите в България“ 
член на „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ 
Магистър „Архитект“ – УАСГ – гр. София 
Магистър „Инженер по Защита на населението (Пожарна и аварийна безопасност)“ – ВСУ „Любен Каравелов“ – Първенец на випуск 2022г.

Балнео и СПА Хотел – КИНГС ВАЛЕЙ

гр. Казанлък

Многофамилна жилищна сграда с ПГ – кв. 87 м. „Дружба 1“

гр. София

Многофамилна жилищна сграда с ПГ – кв. 20 м. „Люлин-разширение-Запад“

гр. София

Многофамилни жилищни сгради с ПГ – кв. 12г м. „Суха река -Запад“

гр. София

Спортен комплекс на БФС

гр. Казанлък

Реконструкция на сграда – ул. „Георг Вашингтон“ – кв. 148, зона Б-2

гр. София

Преустройство на административна сграда на „Информационно обслужване“ АД – Дианабад

гр. София