+ 359882212442 office@tcarch.bg

Пешеходен мост К.К.“Златни пясъци“

  • Локация к.к. Златни пясъци, обл. Варна
  • Категория концпеции
  • Дължина 35м
  • Година 2013

Пешеходен мост за достъп до плажната ивица в К.К.“Златни пясъци“

• Дължина=35м‘
• Концептуален проект 2013г.
• Възложител: Частен клиент

С проектната разработка е заложена идеята за бърз и удобен достъп до плажната ивица на к.к. “Златни пясъци“. Възможността да се реализира такава идея ще доведе до трайно повишаване на комфорта на обитаваната среда.
Настоящият концептуален проект показва именно една такава възможност: да се проектира и изгради пешеходно трасе през няколко имота, което да осигури бързия и удобен достъп до морето. Замисълът е тази алея да бъде живописна и удобна с максимален наклон от 5%. Тъй като денивелацията в терена е значителна (приблизително 30м.) е избрано трасе, което да върви по естествения терен с минимална намеса в околната среда. Достигайки до мястото със съществуващи стоманобетонови подпорни стени, трасето на алеята преминава въздушно, чрез 35 метров елегантен мост. Същият достига чрез самостоятелна конструкция до хотел “Берлин Голдън Бийч” и посредством панорамен асансьор се достига до нивото на плажната ивица.