+ 359882212442 office@tcarch.bg

ОУ „Иван Рилски“, гр. Хасково

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация гр. Хасково
  • Категория Обществени сгради
  • РЗП 2558m²
  • Клиент Община Хасково
  • Година 2014г.

Реконструкция и благоустрояване на ОУ“Иван Рилски“, гр. Хасково

• Финансиран по оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г. по проект : „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Иван Рилски“ включва съществуващи четири/пет етажна училищна сграда и едноетажна сграда за спорт.
С проекта се предвижда цялостна реконструкция и основен ремонт на сградата, както на финишните стенни, тавански и подови покрития, така и на всички битови инсталации. За сградата се внедряват всички съвременни мерки за енергийна ефективност, за осигуряване на достъпна среда, в това число и за хора с увреждания и мерки по пожарна безопасност.
Проектното решение предвижда изменение на вертикалната планировка пред главния вход, осигурявайки достъпност до сградата. Тук е ситуиран и новопроектираният асансьор. Покривите се ремонтират основно. Проектът предвижда подмяна на настилки и облицовки, вътрешна и външна дограма, парапети и др.
Котелното помещение се измества и преоборудва напълно, като отоплението преминава основно на газ, а в авариен режим на нафта. Подменят се старите отоплителни тела и тяхната окомплектова.Изцяло се подменят ел.инсталации. Санитарните и битовите помещения се ремонтират напълно.
Архитектурното решение на фасадите е в няколко основни цвята мазилка, декоративни рамки. Предвидени са слънцезащитни жалузи.

Дворното пространство се благоустроява и ремонтира основно. Предвижда се подмяна на всички тротоарни плочки, бордюри и рампи. Във вътрешната част на двора се ремонтират спортните игрища. Предвижда се подмяна на спортните съоръжения, осветление на спортната зона.
Проектът предвижда и реставрация на оградата на училищния комплекс.