+ 359882212442 office@tcarch.bg

Офис сграда, гр. София

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация кв. Лозенец, гр. София
  • Категория Обществени сгради
  • Година 2014

Смяна предназначението на eднофамилна жилищна сграда в офиси , реконструкция и модернизация.

Местоположение:
гр.София, ул.“Бадемова гора“ №21, местност „Кр.село-Стрелбище – урб.бл.32“, кв.113, ПИ:120
Обектът на разработка е съществуваща жилищна сграда на калкан към съседен имот. Сградата се състои от един приземен, един надземен и един подпокривен етаж. Имотът е с достъп от улица от югозапад и със съществуващ гараж на допълващо застрояване към улична регулациуя. Главният подход към сградата е от югоизток през съществуваща веранда.
Съгласно заданието на Възложителя проект следва да се смени настоящата функция на сградата от жилищна в административна, изграждане на покривна надстройка с цел получаване на обитаемо подпокривно пространство за кабинет – студио. За достъп до покривното студио се предвижда изграждане на външна покрита и оградена стълба от метал с рифелова ламарина.

Предвижда се монтиране на изцяло нова дървена покривна конструкция без междинни подпори, за да се осигури удобно обитаване.
Сградата се предвижда да бъде топлоизолирана отвън с топлоизолационна система от EPS-стиропор с, измазана с мийнерална мазилка и вурху нея монтаж на хоризонтални метални ламели. Предвижда се и увеличаване на терасата на кота +0.00, изграждане на нови козирки над входовете и декоративни рамки от „aquapanel“ около прозорците.