Многофамилна жилищна сграда „Лозенец“ гр. София

МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Обектът, предмет на проектната разработка, се разполага в централната част на гр. София – кв. Лозенец. Сградата представлява един правоъгълен обем с елегантен иновативен дизайн, който се допълва от основните акценти в архитектурното решение – зеленина. Ефектният брашлян се спуска от покрива на сградата посредством метална конструкция и създава търсена връзка с парка на резиденция “Лозенец”. Една от основните цели на проекта е вписването на сградата в общия фон на терена и ненатрапчиво присъствие в околната среда. Присъствието на естествена зеленина цели както да засили присъствието на зеленината в ежедневието на хората, така и да създаде един неповторим и впечатляващ архитектурен образ.