+ 359882212442 office@tcarch.bg

Цех за EPS – с. Гурмазово

  • Локация с. Гурмазово, общ. Божурище
  • Категория Индустриални сгради, концепции
  • РЗП 3180m²
  • Клиент АНГРО ООД
  • Година 2016

Цех за EPS – с. Гурмазово