+ 359882212442 office@tcarch.bg

Апартаментен хотел, м. Студентски град, гр. София

МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

  • Локация Студентски град, гр. СОфия
  • Категория Многофамилни жилищни сгради
  • РЗП 4705m² /надземно/ - 5487m² /със сутерен/
  • Година 2014

· РЗП = 4705.40м2 (надземно) / 5487м2 (със сутерен)
· Идеен проект 2014г.
· Възложител: частен клиент

Проектът представлява апартаментен хотел в гр, София. Сградата има сутерен, партерно ниво, шест жилищни етажа и един мансарден.

В сутеренното ниво се разполагат всички технически помещения, помещения за багаж, кухнята на ресторанта с всички обслужващи помещения към нея и паркоместа за 9 автомобила. На разположение на ползвателите в проектното решение са заложени и помещения с обслужваща роля – като химическо чистене, обща пералня на самообслужване и фитнес на две нива. На партерно ниво се обособява вътрешен двор, който става характерен елемент в проекта. Зададен е като летен бар с функция за рекреация. Срещу него се разполага заведението за бързо хранене като връзката между него и кухнята е чрез две асансьорни клетки. Непосредствено до него е помещение с търговско предназначение, което е достъпно само от улицата. На партерния етаж се намира и второто ниво на фитнеса, рецепцията и 6бр. студиа с ориентация към дворното пространство. Разпределенията на следващите пет етажа са идентични. Всеки от тях съдържа 16бр. студиа и зона с обслужващи помещения с обща квадратура 691.80м2. В мансардното ниво има 16бр. по-малки студиа и е с обща площ 560м2

Фасадата е пластична, колоритното решение е в топли цветове, а използваните декоративни архитектурни елементи създават една неповторима и впечатляваща визия.