+ 359882212442 office@tcarch.bg

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Услуги - Цикалов и архитекти

Компанията организира работата на всички участници в проектантския процес – архитекти, инженери, консултанти и др. като осигурява условия за качествената им работа и спазването на сроковете за изпъление на проекта. Оказва съдействие при съгласуването и одобряването на всички части на инвестиционните проекти, които са основания за издаване на разрешение за строеж и подпомага реализацията на инвестиционните намерение до окончателното въвеждане в експлоатация на обекта.

Цикалов и Архитекти

Всички услуги

Инвестиционно проучване и проектиране

emoji_transportation

Устройствено планиране

chat

Консултантски услуги

playlist_add_check

Съгласуване и одобряване на проекти