СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Услуги - Цикалов и архитекти

Компанията организира работата на всички участници в проектантския процес – архитекти, инженери, консултанти и др. като осигурява условия за качествената им работа и спазването на сроковете за изпъление на проекта. Оказва съдействие при съгласуването и одобряването на всички части на инвестиционните проекти, които са основания за издаване на разрешение за строеж и подпомага реализацията на инвестиционните намерение до окончателното въвеждане в експлоатация на обекта.

Цикалов и Архитекти

Всички услуги

Инвестиционно проучване и проектиране

Lorem ipsum dolor sit amet.. .

emoji_transportation

Устройствено планиране

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida.. .

chat

Консултантски услуги

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida.. .

playlist_add_check

Съгласуване и одобряване на проекти

Lorem ipsum dolor sit amet.. .