Закрит басейн в комплекс “Вятърните мелници”

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

· РЗП –  572 м²
· Идеен проект 2014г.
· Възложител: „ВАС МЕТАЛ”

Проектът представя идейно решение за покриване на съществуващ басейн в имота на комплекс „Вятърните мелници”, общ. Горна малина.

Проектното решение  изцяло повтаря характерните овални очертания на басейна. За да се запази визуалният контакт с останалата част от комплекса са използвани ажурни преградни елементи. Конструкцията на покривното съоръжение е метална, а носещите елементи са разположени в радиална координатна система, съобразена с контура на басейна. Крайният продукт е една много елегантна и впечатляваща визия. В комплексa са проектирани множество обекти и атракциони с разнообразни по характер функция и предназначение.