СУХАТА РЕКА ПАРК ЧЕРКОВНА IV

МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Идеен проект – носител на европейска награда за българска архитектура – Златен Визар – за 2018г.