СОУ “Васил Кънчов”, гр. Враца

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СОУ “Васил Кънчов”, гр. Враца

· РЗП 3341.70м²
· Технически проект 2014г.
· Възложител: община Враца
· Финансиран по оперативна програма: „Красива България”

Училищната сграда на СОУ ”Васил Кънчов” се състои от учебен корпус с четири надземни и един частичен подземен етаж, спортен блок с един надземен и един частичен подземен етаж и корпус за столова.

С проекта се предвижда основен ремонт както на учебния корпус, така и на спортния блок, като столовата не е предмед на разработка. Във функционално отношение има частични промени, които имат за цел улесняване на достъпа за хора с увреждания и осигураване на безопасност при пожар. Стълбищната площадка пред главния вход се долива и се изграждат още три допълнителни стъпала, за да се достигне новата проектна кота на виндфанга. Ремонтират се всички финишните стенни и таванни покрития както в учебния корпус, така и в спортния блок. За сградата се внедряват всички съвременни мерки за енергийна ефективност, за осигуряване на достъпна среда, в това число и за хора с увреждания и мерки по пожарна безопасност. Предвижда се изграждането на нов асансьор, който свързва всички надземни нива на училищната сграда. Настилките се подменят частично – в коридорите, стълбищата и санитарните помещения. Покривите на двата корпуса се ремонтират основно, а над част от физкултурния салон се проектира изцяло нова покривна конструкция.

Разработва се проект за основен ремонт и цялостна подмяна на инсталациите на съществуващата абонатна станция на централната топлопреносна мрежа. Подменя се главната разпределителна мрежа и се окомплектоват нови отоплителни тела. Проектира се нова вентилационна система, а електрическите и водопроводни инсталации се подменят изцяло.

Архитектурното решение на фасадите е разработено в четири основни цвята минерална мазилка и декоративни профили около групи прозорци. Сградата е външно топлоизолирана с цел постигане желания клас на енергийна ефективност, с изключение на сутеренни стени, които са изолирани от вътре, за да се запази ценният, от естетична гледна точка, каменен цокъл на сградата.

Реализацията на проекта е финансирана по оперативна програма „Красива България”.