2000 социални домове в гр. Малабо и гр. Бата, Екваториална Гвинея

МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

• РЗП = 155 750м2
• Идеен проект 2012г.
• Възложител: Консорциум SICEX

Проектът представлява решение за изграждането на 2000 социални домове от различни типове, 1000 в Малабо и 1000 в Бата респективно. За реализацията на проекта правителството осигурява 50 хектара свободен терен в две локации в Малабо и също толкова в другото населено място – Бата. Целта на проекта е създаване на домове, които да отговарят на потребностите на населеното и да гарантират нормален и благоприличен живот на жителите. За да се постигне тази цел максимално в разработката са определени седем различни категории къщи, отговарящи на различните нужди и предпочитания.

Първият тип Block of F2 unifamiliar представлява самостоятелна къща с 4 спални помещения, една дневна с трапезария, една кухня и един гараж. Сградите са пластично оформени с архитектурни елементи, а пред всяка от тях е предвидено приятна веранда за релакс със навес, който е част от покривната конструкция, и зелена площ. Броят на къщите от този тип е 72, а площта на всяка от тях е 103,5 м2. Освен самостоятелни къщи проектът предвижда и два различни типа къщи „двойки” – Duplex Tipo C и Duplex Tipo 2. Всеки тъп представлява двуетажна къща с дневно помещение и гараж на първия етаж и три спални със санитарен възел на втория. Различия между двата типа в функционално отношения няма – те се забелязват в архитектурните образи на сградите. Общият брой къщи „двойки” е 288 (176 от първия тип и 112 от втория), като всяка къща е с площ 115м2. В проекта са заложени и къщи за двама души, които също са разработени в два варианта – с две или три спални помещение. Къщите с две спални са определени като Adosadas Tipo 1- 2D и са 308 на брой, всяка от които с квадратура 72м2, а тези с три спални Adosadas Tipo 1-3D – 154бр. с площ 82м2. Архитектурното решение е сходно с това на самостоятелните къщи със обособена веранда, зелена площ и специфични архитектурни елементи. В същата посока са развити и Collective unifamiliare – жилищни къщи за трима обитатели. Те са едноетажни и съдържат дневна с трапезария, кухня и три спални със самостоятелни санитарни възли. Верандата отново е подчертана с навес, който е естествено продължение на покривната конструкция, но този път в него са изградени отвори за естествено осветление. Фасадите са решени в хармонични гами на топлите цветове и създават усещане за светлина, топлина и слънце. В проекта е заложено и архитектурно решение за четириетажни жилищни сгради с 16 апартамента с две или три спални – както следва Appartamento Tipo 2-D и Appartamento Tipo 3-D. На всеки етаж се разполагат по 4 апартамента, а всеки апартамент съдържа дневна с трапезария, кухня, две или три спални и санитарни помещения. В план композициите на двете сгради са решени различно, което определя и разликите в фасадно отношение. Цветовата палитра обаче остава обединяващ елемент за всички жилища.