Сектор „А” и сектор „В” на стадион „ Христо Ботев”, гр. Враца

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Реконструкция на сектор „А” и сектор „В” на стадион „ Христо Ботев”, гр. Враца

Местопложение: гр. Враца
Проектиране: 2009г. – сектор „В” / 2008 г. – сектор „А”
Строителство: 2009 г. – сектор „В” / 2008 г. – сектор „А”

Възложител: община Враца
Информация: Изготвен е проект за реконструкция на сектор „В“ на стадион „Христо Ботев“ във Враца. При него е подменена конструкцията и е обновен сектора. Върху направените нови бетонни конструкции са монтирани 2 200 пластмасови седалки. Средствата за възстановяването на сектор „В“ на стадион „Христо Ботев“ са осигурени от община Враца и са в размер на 257 000 лева.
При реконструкцията на сектор „А“ са поставени 2 800 нови седалки отговарящи на изискванията на лицензионната комисия. В ложата на стадиона са отделени специални места за журналисти. Извършен и основен ремонт на битовите помещения, обновени са баните, както и външните тоалетни. Изцяло е реконструиран и разширен външният североизточен вход, съобразен с противопожарните норми. За реконструкцията на сектор „А“ финансирането е предоставено от община Враца, което е в размер на близо 300 хиляди лева.