Покрити трибуни към тренировъчен център „Правец“, гр.Правец

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

· ЗП (трибуни) = 35.30m²
· Работен проект
· Възложител: „Български футболен съюз”

Проектната разработка е част от инвестиционен проект за тренировъчни игрища към тренировъчен център „Правец”, гр.Правец. Покритите трибуни са разположени в централната част на футболното игрище от североизточната страна.

Конструкцията им се състои от стоманени колони с квадратно сечение и дъговидни метални елементи, привързани с обтегачи. Върху тях се разполага монтажна скара и поликарбонатното покритие. Седящите места се оформят с метални профили на необходимата височина и пластмасови седалки с облегалки. Пътеките за преминаване и стъпалата се оформят с перфорирана скара от неръждаема стомана, а парапетите от метална рамка с перфорирана ламарина.

Проектът предвижда изравняването на нивото на трибуната посредством допълнителна метална конструкция – стоманени колони и греди, които да носят самата трибуна и покритието й, развити на нивото на лекоатлетическата писта.

Интересното конструктивно решение играе ключова визуална роля и придава на съоръжението нестрандатност и атрактивност.