Пазар „Димитър Петков“, гр.София

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Реконструкция на пазар „Димитър Петков“, гр.София
• РЗП = 430м2
• Технически проект 2012г.
• Възложител: „Пазари Възраждане“ ЕАД

Проектът обхваща цялостна реконструкция на пазар за сергийна и павилионна търговия „Димитър Петков”, разположен между двете платна на бул.“Димитър Петков“ и обхващащ зоната между бул. „Тодор Александров” и бул. „Александър Стамболийски”.
Проектът предвижда цялостна реконструкция на пазара, разработена изцяло с преместваеми модулни павилиони и маси и включва:
• Изграждане на нова ВиК и Ел подземна инфраструктура;
• Нова асфалтобетонова и декоративна настилки, подмяна на ограждащите бордюри и монтаж на преместваемите модули;
• Два павилиона за продажба на цветя разположени при входа на пазара от бул. „Ал. Стамболийски“.
• Пасаж с двустранно разположени търговски маси с метална покривна конструкция, включващ и павилион – тоалетна със секция за хора с увреждания и контейнери за смет;
• В централната зона са предвидени открити търговски маси с покритие тип „чадър“, свободна рекреативна зона с висока зеленина, парково осветление и пейки, рамкиращи площ за сезонна търговия (мартеници, сувенири и други).
• В северния край на пазара към бул. „Т. Александров“ е предвиден малък приемен площад с павилион за закуски.