Павилион за експозиционна дейност „Енергийна пирамида”

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

· РЗП – 49.00 м²
· Технически проект 2014г.
· Възложител: „ВАС МЕТАЛ”

Проектът представлява павилион за експозиционна дейност, който се разполага в южната част на имота на комплекс „Вятърните мелници”, общ. Горна малина.

Павилионът представлява четириъгълна пирамида с размери на основата 7х7 м. и височина 4,40м. Поради наклона на стените, реалната използваема площ е около 30 кв.м., което предполага максимум 15 посетителя. Конструкция на павилиона се състои от метални профили, а покритието е от каменни шиндли. Върхът на пирамидата е стъклен, а входното пространство е обособено от козирка и декоративни колони. В комплексът са проектирани множество обекти и атракциони с разнообразни по характер функция и предназначение.