Парк – Д. Петков, гр. София

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Местоположение:
Теренът се намира в централната част на София, граничи с ул.”Димитър Петков” и ул.”Цар Симеон”. Разработката представлява една идея за подобряване на градската среда, комфорта на обитаване, функционално и естетическо решение за територия с обществено предназначение.

Анализ на средата:
Проектната разработка включва анализ на имота с площ от 8257м². Подходът към имота за момента e от ул.”Димитър Петков”, изходът е по вътрешно квартална улица от изток и юг към ул.”Цар Симеон”. Теренът е равнинен с минимална денивелация. Съществуващата растителност е представена от саморасли храсти и някои дървета, без ценни видове. Площадката е чиста от гледна точка на преминаваща инфраструктура през него с изключение на електропровод в ПВЦ тръба по контура на южната граница. Съществуващите трасета на ел, ВиК и топлофикация са в зоната на улиците около имота.

В прилежащите територии – пазара „Димитър Петков“, липсват достатъчно осигурени паркоместа. Като цяло теренът е занемарен и е с неприветлив вид.

Проектно решение:
Проектното решение включва богато озеленена паркова среда и външен платен паркинг за 145 автомобила. Проектирани са помещения за охрана на вход-изход, кафене, помещения за отпадъци, помещения за градински инвентар, санитарен възел.

Подходът към паркинга e от ул.”Димитър Петков”, изходът е към ул.”Цар Симеон”. Настилката на паркинга е асфалтова с подходяща маркировка и линейни решетки за отводняване. Предвидена към него е и ажурна ограда и площадково осветление. Парковата среда е решена с комбинирана система между геометрична и пейзажна алейно-плащадкова мрежа. Предвидено е водно огледало с малък остров и мостче, детска площадка, пейки и зони за почивка, амфитеатрална площадка с места за сядане и фонтан, шах-матна площадка с размери 6х6 метра и кафене със санитарни възли. Парковата среда ще бъде богато озеленена. За целта ще бъде изготвен специален проект. Предвидено е енергоспестяващо градинско и парково осветление. Целият комплекс ще бъде оборудван с видео наблюдение.

Проектът цели подобряване на качеството на средата и обитаване на съседните сгради. Архитектурният замисъл е за приветлива визия и богато озеленен парк за отдих и почивка.