Музей на открито и център за експериментална архелогия

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

• Общо РЗП- 1647.95m²
• Прединвестиционно проучване 2014г.
• Възложител: общ. Враца
• Финансиран по програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства”


Обектът на разработка се намира на в непосредствена близост до село Оходен, Врачанско в Местността Валога. За ревитализиране на демонтираните археологически структури и добитите от тях научни данни проектът предвижда реализиране на четири модула:
• Изготвяне на експозиция на открито в проучената част на археологическия обект чрез изграждане на защитна покривна платформа открит тип и експониране на макети на обредни съоръжения от сакралния сектор на праисторическия обект. Изграждане на защитна ограда около експерименталния музей на открито, ограждаща площ от 15 декара.
• Изграждане на експериментално селище от шест постройки с пет различни функции чрез автентични за ранния неолит материали, технологии и планове върху терен разположен непосредствено до праисторическия обект.
• Експериментални дейности и демонстрации.
• Археологически проучвания на ключови участъци от обекта.

Предмет на разработката е предпроектно решение на първите два модула, а именно изграждането на защитната покривна платформа и шестте постройки по дървено-кирпичен способ. Защитната платформа на музея се разполага върху археологическия обект в северната част на зоната чрез стоманена конструкция. Конструктивните осите са с ротация в посока североизток–югозапад. Предвиждат се пешеходни мостове над археологическите структури за достъп от входовете на музея към зоната с експонатите, което има за цел запазването им в най-голяма цялост. Експерименталното селище се ситуира в южната част на разработваната зона и се състои от шест постройки от пет функционални типа както следва – постройка с функции за праисторически кулинарии – „Неолитната гостилница” с възможност за демонстрации на приготвяна на храна с праисторически рецепти и технологии, оборудвана с пещ, огнище, ниски маси и столове, керамични сервизи и кухненски принадлежности; постройка с функция на цялостна реконструкция на раннонеолитна занаятчийска работилница, характерна за посочения период, с правоъгълна форма, оборудвана с кът за керамично производство,кът за изработка на инструменти от камък и кремък и кът за обработка на тъкани и кожи оборудван с вертикален тъкачен стан; постройка с функция на цялостна реконструкция на раннонеолитно жилище с характерно за посочения период – овална форма с навес откъм юг; постройка с функция на база за обслужване и информационно обезпечаване на центъра за експериментална археология и санитарен възел; постройки с функции на място за експериментални дейности и демонстрации с овален план и правоъгълен план.
Постройките са разположени по протежение на каменна алея свързваща главния вход за археологически комплекс с музея на открито.
Автентичната и впечатляваща архитектура, заложена в проекта, е съвременното отражение на един ретроспективен поглед към раннонеолитното селище.