Многофамилна жилищна сграда, ж.к. Надежда, гр. София

МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Проектът представлява многофамилна жилищна сграда в кв. Надежда, разположена в ъглов имот. Сградата има шест жилищни етажа и партерно ниво, на което частично се разполагат парко-места.

Всеки от първите три жилищни етажа съдържа по три апартамента, като за всеки от тях има предвидена тераса. На останалите три етажа се разполагат по два апартамента. На партерно ниво се разполагат главен вход към жилищната сграда, техническо помещение, помещение за охрана със собствен санитарен възел и 6бр. парко-места.

Фасадата е решена пластично. Издатините са третирани с различно оцветяване и създават усещане за равномерно хоризонтално членение на вертикалните равнини. С тази геометрична зависимост е постигнат един запомнящ се архитектурен образ на жилищен блок.