Многофамилна жилищна сграда, гр. София

МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

· РЗП = 1345м2
· Проект 2014г.
· Възложител: частен клиент

Проектът представлява многофамилна жилищна сграда в гр, София, разположена в ъглов имот, а на част от страничната регулация е предвиден бъдещ калкан. Сградата има шест жилищни етажа и партерно ниво, на което частично се разполагат парко-места.

Всеки от първите три жилищни етажа съдържа по три апартамента, като за всеки от тях има предвидена тераса. На останалите три етажа се разполагат по два апартамента. На партерно ниво се разполагат главен вход към жилищната сграда, техническо помещение, помещение за охрана със собствен санитарен възел и 6бр. парко-места.

Фасадата е решена пластично. Издатините са третирани с различно оцветяване  и създават  усещане за равномерно хоризонтално членение на вертикалните равнини. С тази геометрична зависимост е постигнат един впечатляващ и запомнящ се архитектурен образ на жилищен блок.