Магазини „Пикадили“

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Реконструкция на магазини „Пикадили“ в гр. София
Обекти:

· Реконструкция на магазин „Пикадили“ на бул.”Христо Ботев” №117 с РЗП=940.05м2
· Реконструкция на магазин „Пикадили“ в ж.к. „Младост 1“ на ул.“Методи Андонов“ №4 с РЗП=1038.20м2
· Реконструкция на магазин „Пикадили дейли“ в кв.“Гео Милев 1-ва част“, бул. „Гео Милев“ №44 с РЗП=268.85м2
· Реконструкция на магазин „Пикадили дейли“ в кв.“Лозенец“, ул.”Милин камък” №14 с РЗП=192.30м2
· Реконструкция на магазин „Пикадили дейли“ в кв.“Бели брези“, ул.”Нишава” с РЗП=213.70м2
· Реконструкция на магазин „Пикадили дейли“ в ж.к. „Младост 1“ , ул. „Димитър Моллов“ №22 с РЗП=198.40м2
· Технически проекти 2013г.
· Възложител: „Пикадили“ АД

 

През 2013, „Цикалов и архитекти“ ЕООД изготвиха технически проекти за горецитираните обекти от търговската верига на супермаркети „Пикадили“ и „Пикадили дейли“. За повечето от обектите са изготвени и проекти за рекламни елементи и план схеми за поставяне на щандове за сезонна търговия.