Магазин и закусвалня

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Търговски обект – магазин и закусвалня

· Общо РЗП- 190.00m²
· Идеен проект
· Възложител: частен клиент

Общият обем на сградата е функционално разделен в два търговски обекта: за магазин и за закусвалня, като конфигурацията на сградата е продиктувана от находящ се в имота канал и сервитут към него. За магазина е предвидено търговска зала, организирана с търговски щандове, пробна и изложбени витрини, както и склад с отделен вход за зареждане и санитарен възел. Закусвалнята представлява търговска зала, организирана със седящи места тип „щъркел” и плот за продажба на закуски. Към нея има обслужваща зона, в която са предвидени отделен вход за персонал с предверие с индивидуални гардероби, санитарен възел и зона за приготвяне на закуските. За фасадите са използвани облицовка с композитен материал, каменна облицовка за цокъла и декоративни архитектурни елементи.