+ 359882212442 office@tcarch.bg

Банков офис в търговски център

ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ

  • Локация гр. София
  • Категория концепции
  • Клиент банка ДСК - конкурсна разработка
  • Година 2016

Проектът представя концептуална разработка на банков офис, разположен в търговски център с приблизителна площ от 200кв.м. Разработеният проект е в съответствие с бизнес изискванията на „Банка ДСК“ ЕАД за проектиране на банков офис за разполагане в търговски център. Предвид интензивния клиентопоток, който предлага такъв тип сграда и удълженото работно време – 7 дни в седмицата, проектираният офис се отличава от стандартната визия на банков клон. Той представлява “openspace” пространство с функционално обособени зони за различните услуги и банкови операции. Интериорното решение залага на повече зони за самообслужване и автоматизирано обслужване, като основен приоритет в задачата е демонстрацията на електронното банкирането и обслужване със средставата на високо-технологични услуги и продукти.

Цялостната концепция на интериорния дизайн е чрез минимална намеса в заложените в бизнес изискванията зони да се постигне усещане за един нов тип банково обслужване, което свежда до минимут стандартните кешови операции на фронт офис гишетата и стимулира модерните методи на банкиране.