73 СОУ „Владислав Граматик”, гр. София

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

Сеизмично укрепване на 73 СОУ „Владислав Граматик”, гр. София

 73 СОУ „Владислав Граматик“ е средно общообразователно училище, разположено в ж.к. „Гоце Делчев“, град София. Училището е създадено през 1968г. , а през 2007 г.  се изготвя проект за цялостно сеизмично укрепване на сградата. Той предвижда поставяне на метални усилващи елементи, тип „ферми”, които преминават по цялата височина на сградата и покрива, като по този начин повишават нейната антисеизмична сигурност и ограничават преместванията. Проектното решение  повишава носещата способност както за вертикални, така и за хоризонтални сеизмични товари, следствие на което се удължава дълговечността и надеждността на цялата конструкция. Освен укрепваща функция, антисеизмичните елементи стават част и от композицията на ново фасадно оформление, което допринася за една по-интересна и провокативна визия на иначе стандартната сграда – „училище”.