+ 359882212442 office@tcarch.bg

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Услуги - Цикалов и архитекти

Компанията консултира и оказва съдействие през целия процес на инвестиционното проектиране и по време на строителството.

Предпроектните проучвания и планиране са неизменна част от старта на всеки проект. Тяхната цел е определяне вида на обекта, доказване на нормативната допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея. За това ние предлага на своите клиенти:

  • Анализ на технико-икономическата и нормативана обстановка
  • Оценка на възможностите на терена за постигане на оптимални решения съобразно инвеститорския интерес
  • Изработване задание за проектиране
  • Изработване на конкурсни програми
Цикалов и Архитекти

Всички услуги

Инвестиционно проучване и проектиране

emoji_transportation

Устройствено планиране

chat

Консултантски услуги

playlist_add_check

Съгласуване и одобряване на проекти