+ 359882212442 office@tcarch.bg

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Услуги - Цикалов и архитекти

„Цикалов и архитекти“ предлага инвестиционно проучване и проектиране като комплексна услуга. За да удовлетвори потребноститие на своите клиенти, компанията извършва предпроектни проучвания с първоначална оценка и анализ на всички потенциални вътрешни и външни фактори, които засягат инвестиционният проект. Ние предлагаме качествено и компетентно обслужване в същинския процес на инвестиционно проектиране благодарение на екип от специалисти, които извършват професионалнo консултиране, цялостно координиране и изготвяне на решения във всички области на проектантския процес, а именно: архитектурно, конструктивно, ландшафтно, ВиК, Ел, ОВК и Енергийна ефективност, Технологично, Пътно проектиране, План за безопасност и здраве, План за управление на строителните отпадъци, Инженерно геоложки проучвания, енергийно обследване на сгради, изготвяне на екзекутивна документация, геодезическо заснемане, вертикално планиране, регулация, застроително-регулационен план и др.

Компанията изработва инвестиционни проекти в следните фази:

  • Предпроектни проучвания
  • Идеен проект
  • Технически проект
  • Работен проект (работни чертежи и детайли)

Компанията изготвя инвестиционни проекти с европейско, международно и друго донорско финансиране както и консултиране и разработване на проектни предложения при кандидатстване по европейски, международни и донорски програми.

Цикалов и Архитекти

Всички услуги

Инвестиционно проучване и проектиране

emoji_transportation

Устройствено планиране

chat

Консултантски услуги

playlist_add_check

Съгласуване и одобряване на проекти