Услуги

Инвестиционно проучване и проектиране

"Цикалов и архитекти" предлага инвестиционно проучване и проектиране като комплексна услуга.

Устройствено
планиране

"Цикалов и архитекти" предлага изготвяне на проекти по всички аспекти и етапи на устройственото планиране.

Консултантски
услуги

Компанията консултира и оказва съдействие през целия процес на инвестиционното проектиране и по време на строителството.

Съгласуване и одобряване на проекти

Компанията организира работата на всички участници в проектантския процес – архитекти, инженери, консултанти и др.