Ваканционен комплекс „Гардения”, с. Лозенец, община Царево

·        РЗП = 64300м2

·        Концептуален проект 2014г.

·        Възложител: Община Царево

Ваканционен комплекс „Гардения”, с. Лозенец е разработен като концептуален проект. В основата на проекта са заложени няколко принципа: да се търси максимална панорама към морето; да се запази в най-голяма степен съществуващата растителност и да се осигури максимално озеленяване; да се организират допълнителни подходи към съседни плажове поради ограничената площ на плажната ивица, граничеща с имота. Тези съображения са основополагащи в проектантското решение.

Профилът на терена спрямо морето е с приблизително постоянен наклон с денивелация от около 20м. Това налага и предвиденото терасовидно застрояване с две - три етажни групи на първа и втора линия и        четири - пет етажни групи на трета линия. Така подбраните модули с тяхната дълбочина на застрояване обслужват денивелацията на съществуващия терен - около 3 метра за всеки модул. Проектното решение цели модулът да бъде вертикално разминат с един етаж, колкото е и денивелацията на естествения терен. Този принцип дава възможност за оформяне на два етажа от към страната на ниския терен и три етажа от към високата му част. Тъй като има вертикално разминаване трите етажа израстват с един етаж нагоре, което отново оформя два етажа с панорамна гледка към морето. Глухата – западна част състояща се само от един етаж и е на ниво по-висок терен ползваме за паркиране или обществено обслужване. Следващите втори и трети ред от застрояването са ситуирани на необходимото разстояние от първия ред на застрояване. Това позволява те да бъдат с почти пълна панорамна гледка към морето, с изключение на  партерните им етажи, за които е предвидено  диагонално разминаване в планировъчното решение с цел осигуряване на по-добра гледка. Последният трети ред от застрояването е с двустранна ориентация на жилищата, което позволява осигуряване на по-добра панорама както към морето, така и към планината.

 

Функционалното зониране е лесно и ясно. Жилищните, обществените, атракционните и обслужващите функции са ясно формирани, без да има сложни многофункционални връзки, което  допринася за една спокойна и уютна среда. Приемната зона и главният вход са оформени с подходящ паркинг за автобуси, приемна сграда и ресторант с панорамна гледка към плажът. Акцент в приемната зона е малко площадно пространство- амфитеатър – лятно кино, ситуирани по естествения наклон на терена. Източно от амфитеатъра са разположени дву - три етажните групи, в партерните нива на които има пробиви за осигуряване на удобен пешеходен достъп до плажа.

Южно от приемната зона са разположени две групи по четири - пет етажа с обща разгърната площ 22400 м², за които е предвиден външен басейн с бар. Там са ситуирани и основната сграда на общественото обслужване, спортно - рекреационен блок и стопански блок със складове и помещения за персонал.

Северно от амфитеатъра  са предвидени застроявания в три линии:

·         1-ва линия – еднофамилни редови къщи с разгъната площ = 1530 м² общо.

·         2-ра линия – дву – три етажна група с разгъната площ = 3500 м²

·         3-та линия – четири етажна група с двустранна панорама с разгъната площ = 15 750 м².

Най – северната част на имота е най – усамотеното и спокойно място, за това там са предвидени 6 еднофамилни къщи, всяка от които с площ по 260 м² и самостоятелни басейни за максимален комфорт и удобство.

Архитектурата на комплекса е максимално съобразена с околността. Правоъгълните обеми с остъклени отвори създават усещане за екран, върху който се проектират изгледите към морето и планината, и осигуряват постоянна връзка с природата и околното пространство. Комплексът „Даяна” се отличава с неповторима визия и елегантни архитектурни решения.