СУХАТА РЕКА ПАРК ЧЕРКОВНА I

Сградата е разположена в ъглов парцел с лице към ул.“Христаки Павлович“ от юг и към ул.“Подуенска“ от запад. Автомобилният подход е решен от ул.“Подуенска“ с рампа към сутеренния етаж в границите на имота. В обособения вътрешен двор също е предвидено паркиране с подход от  ул.“Христаки Павлович“ чрез проход в сградата.

Сградата е решена с г-образна форма, със сключено застрояване от изток, съгласно одобрения РУП. Функционално е разделена на две секции с два входа. Пешеходният подход към сградата е от  ул.“Христаки Павлович“, от прохода в сградата.

Функцията на сградата е изцяло жилищна, като жилища с прилежаща дворна площ са обособени и на партерното ниво.