Многофамилна жилищна сграда "Лозенец" гр. София

Обектът, предмет на проектната разработка, се разполага в централната част на гр. София - кв. Лозенец. Сградата представлява един правоъгълен обем с елегантен иновативен дизайн, който се допълва от основните акценти в архитектурното решение - зеленина. Ефектният брашлян се спуска от покрива на сградата посредством метална конструкция и създава търсена връзка с парка на резиденция “Лозенец”.  Една от основните цели на проекта е вписването на сградата в общия фон на терена и ненатрапчиво присъствие в околната среда. Присъствието на естествена зеленина цели както да засили присъствието на зеленината в ежедневието на хората, така и да създаде един неповторим и впечатляващ архитектурен образ.