Eднофамилна жилищна сграда, кв. Симеоново, гр. София

·        РЗП:  335.60 m²

·        Технически проект 2011г.

·        Възложител: частен клиент

Проектът представлява реконструкцията на еднофамилна жилищна сграда в град София.  Функцията на сградата е със самостоятелни апартаменти на всеки етаж.

Целта на реконструкцията е функционално да се обединят първи и втори етаж  в един апартамент. Това налага някои промени в съответните нива като премахване на някои неносещи зидове и изграждане на интериорна стълби с цел обособяване на зона „ден” на първия етаж и зона „нощ” на втория. Мансардния етаж и сутерена не се променят. Проектът предвижда подмяна на съществуващият дървен, скатен  покрив с плосък с вътрешно отводняване. Над външната мазилка е предвидена нова фасадна облицовка от „Еталбонд”, както и поставяне на топлоизолация.

Целта на авторската разработка е един нов поглед към архитектурата на стандартната еднофамилна къща, чрез създаване на изчистен и елегантен дизайн, който се отличава и запомня.